یک جراح متعهد را هیچ چیز جز رضایتمندی بیمار ، خشنود نمی سازد.

به شما که ازهم اکنون مهمان مادراین سایت هستید،صمیمانه خوش آمد میگوییم.

هدف مادراین سایت،درگام نخست، ارتقای دانش وآگاهی های عمومی درحوزه گوش،حلق،بینی وجراحی سروگردن، جراحی زیبائی بینی وصورت وهمچنین سایر مداخلات غیر جراحی درصورت، ازجمله کاربرد بوتاکس وژل درجوان سازی صورت بوده،وسپس دسترسی آسان و جامع تر بیماران ومتقاضیان اعمال جراحی به ملزومات، ضروریت ها ومراقبت های قبل،حین وبعداز جراحی است.

ایجاد یک پل ارتباطی مطمئن،به روز وکارآمد وهمچنین تماس مداوم با همکاران، بیماران وسایر کاربران گرامی وبهره گیری ازنظرات وتجربیات ارزنده آنان هم،به ویژه مورد توجه ماست.

هدف ما ازگفتگوی مستقیم درکلینیک وغیرمستقیم درفضای مجازی،آگاه سازی شما عزیزان از مجموعه اقدامات جراحی یا غیرجراحی، بایدها ونبایدهای آن،عوارض احتمالی پروسیجرها و ارائه تصویری شفاف و واقع گرایانه از نتایج احتمالی اقدامات درمانی مخصوص شماست که بنا به درخواست شما ویا به تشخیص ما برنامه ریزی شده است. پایبندی به اصول علمی، تکنیکی وبهداشتی مداخلات جراحی و غیر جراحی، چه درزمینه زیبایی بینی و صورت وچه در سایر زمینه های مرتبط بارشته گوش وحلق وبینی و جراحی سروگردن هدف اصلی ما بوده که خود را متعهد به انجام آن به بهترین شکل ممکن میدانیم و این اصول راهرگز با مسایل مالی و یا درخواست های غیر علمی مراجعین خود مخدوش نخواهیم کرد.

هدف اول ما تشریک مساعی جهت سهولت درتامین نظر شما مطابق با جدیدترین اصول علمی واستاندارد های بین المللی است، ما این هدف را بسیار مهم وضروری تلقی میکنیم، بنابراین احترام به اعتماد شما و حفظ تداوم آن، برای ما ماموریتی سنگین و توام با نگرانی است، اما اطمینان داریم افزایش درک متقابل ازفرایند درمان، این نگرانی هارا به حداقل ممکن خواهد رسانید.

دکتر نریمانی

برای راهنمایی درباره معاینه مجازی کلیک کنید»

برای تعیین وقت اینترنتی کلیک کنید»

فهرست