گوش و حلق و بینی در یک نگاه

گوش حلق بینی وجراحی سروگردن دریک نگاه تلفیقی جذاب ازجراحیهای باز, میکروسکوپیک, اندوسکوپیک, لیزر, میکروسرجری وجراحی های ظریف و در نهایت جراحی زیبایی بینی وصورت,رشته گوش,حلق,بینی وجراحی سروگردن را به…

اتوپلاستی(جراحی زیبایی لاله گوش)

اقدامات قبل و بعد از از عمل جراحی اتوپلاستی (عمل جراحی زیبائی گوش) اقدامات قبل از از عمل جراحی اتوپلاستی لطفا از خوردن آسپرین یاداروهای حاوی آسپرین , ایبوپروفن,پلاویکس وسایر…
فهرست