غدد بزاقی

FESS (جراحی آندوسکوپیک بینی و سینوس های پارانازال)

مراقبت های بعداز عمل جراحی اندوسکوپیک بینی وسینوسهای پارا نازال(FESS) لطفاً نکات زیر را به دقت مطالعه کرده وبه آنها خوب توجه کنید . موفقیت جراحی شما بستگی به مراقبت…

جراحی غدد بزاقی

[toc] تومورهاى غدد بزاقى بافت بزاقى از غددى تشکیل شده است که برحسب اندازه به غدد ماژور و مینور تقسیم‌بندى مى‌شوند. غدد بزاقى ماژور (اصلی) زوج و دوطرفه هستند و…
فهرست