سر و گردن

گوش و حلق و بینی در یک نگاه

گوش حلق بینی وجراحی سروگردن دریک نگاه تلفیقی جذاب ازجراحیهای باز, میکروسکوپیک, اندوسکوپیک, لیزر, میکروسرجری وجراحی های ظریف و در نهایت جراحی زیبایی بینی وصورت,رشته گوش,حلق,بینی وجراحی سروگردن را به…

سخنی با بیماران عزیز

 سخنی با بیماران به شما که بصورت آگاهانه و با دلایل کاملاً منطقی,تصمیم به مداخله جراحی یا غیرجراحی جهت جوانسازی وزیباسازی صورت خود کرده اید ، خوش آمد می گوئیم،خوشحال…
فهرست