ارسال شده توسط poormehdi

پلاسماجت

پلاسما جت پلاسماجت یک اقدام ایمن برای جوان‏سازی غیرجراحی پوست است که کاربردهای بسیار متنوع وگوناگونی دارد.این دستگاه دوهندپیس متفاوت برای اقدامات مداخله ای منوسرجیکال وفرکشنال داشته وتارگت های مشخص…
فهرست