سخنی با بیماران

به شما که بصورت آگاهانه و با دلایل کاملاً منطقی,تصمیم به مداخله جراحی یا غیرجراحی جهت جوانسازی وزیباسازی صورت خود کرده اید ، خوش آمد می گوئیم،خوشحال هستیم وبه تصمیم شما احترام می گذاریم ,تلاش می کنیم در این مسیر دشوار,به شما کمک کنیم و از این بابت بسیار خرسندیم…
هدف ما، تشویق ,ترغیب ویاسرزنش شمادر تصمیمی که گرفته اید نیست، هدف ما در درجه اول آگاه سازی شما از مجموعه اقدامات جراحی یا غیرجراحی ، بایدها ونبایدهای آن ، عوارض احتمالی پروسیجرها و ارائه تصویری واقع گرایانه از نتایج احتمالی بعدی این اقدامات است. دستیابی به این هدف ممکن است دوران نقاهت بعد از عمل جراحی و پذیرش نتایج کوتاه وبلندمدت اینگونه مداخلات را برای شما به مراتب آسان تر کند.
ما به نقش تعیین کننده و مؤثرجوانی و زیبائی صورت در روابط اجتماعی, اعتماد به نفس بیشتر,شادابی ونشاط فراوان درجامعه بخصوص در میان گروه سنی جوانان اعتقاد داریم وبه سلامتی جسمی و روحی جامعه  اهمیت میدهیم ضمن آنکه هرگزاولویت های مربوط به بهداشت وسلامتی را قربانی زیبایی آنان نمی کنیم.

پایبندی به اصول علمی ،بهداشتی و تکنیکی مداخلات جراحی یا غیرجراحی در زمینه زیبایی صورت هدف اصلی ماست وخود را به آن متعهد میدانیم و این اصول را هرگز با مسائل مالی و یا درخواستهای غیرعلمی مراجعین مخدوش نخواهیم کرد.

ما ضمن احترام به نظرها و تجربیات ارزشمند اساتید و سایر همکاران خوب کشورمان، چارچوب های علمی و عملکردی معتبر و بین المللی را براساس منابع در دسترس در دستور کار خود قرارداده ایم وتلاش می کنیم خود را اسیر تلاش برای دستیابی به موفقیت های کاذب حرفه ای نکنیم.

مایل هستیم قبل از عمل و یا هراقدام غیر جراحی دیگر,صادقانه در مورد تمامی جوانب مثبت یا منفی این اقدامات با شما گفتگوکنیم,از نگرانیهای رایج قبل از عمل,حین عمل وآگاه سازی شما ازمسایل ونگرانیهای مرسوم بعداز عمل, باشما صحبت کرده و در راستای کاهش اضطراب ناشی ازاین موارد, باشماصادقانه بحث وتبادل نظر کنیم.

ما می توانیم نگرانی های شما را بخوبی درک کنیم,این نگرانی ها تقریباً در میان تمامی بیماران عمومیت دارد و ما به آن آگاهی داریم .از آنجاکه نتیجه اعمال جراحی هرگز بصورت مطلق قابل پیش بینی نیست, بنابراین مانیز با شما در این مورد اشتراکاتی خواهیم داشت, ما هم خود را نیازمند همراهی شما می دانیم.

تردید نکنید:
هدف اول ما تأمین نظر شماست ودستیابی به این هدف را بسیار مهم و ضروری تلقی می کنیم، بنابراین احترام به اعتماد شما و تداوم آن برای ما مسئولیتی سنگین و توام با نگرانی است.
بدون تردیدهمکاری دوجانبه جهت رسیدن به یک هدف مشترک به طرفین آرامش بیشتری خواهد بخشید ، به همین دلیل است که ما خود را بی نیاز از حمایت شما نمی دانیم.

مااز هم اکنون شما را یک دوست واقعی میدانیم وقطعآدر کار حرفه ای و غیر حرفه ای از تجربیات و راهنمائیهای شماهم استفاده خواهیم کرد،شما همیشه به ما دسترسی خواهید داشت و تماس های آتی شما ما رابسیار خوشحال خواهد کرد.

ازشما خواهش می کنیم این دستورالعمل را به دقت مطالعه وبخاطر بسپارید.

چنانچه ابهامی درهرمورد وجود داشت,سوالات خودراباما درمیان بگذارید:

1-در تصمیم خود مستقل باشید و ابتکار عمل دراین تصمیم مهم راتا پایان راه در اختیار خودداشته باشید,متأثر ازاطرافیان و پیرامون خود,در اظهار نظرهای غیر فنی وغیرکارشناسی نباشید ,مسئولیت این تصمیم خود را قاطعانه وبادرنظر گرفتن تمامی ملاحظات مرتبط باآن, بر عهده بگیرید.

2-چنانچه در تصمیم خود متزلزل بوده و نیازمند اطرافیان خود در تصمیم گیری هستید و یا به سرعت از تصمیمی که گرفته اید انصراف می دهید و به دنبال شرایط ایده آل تر با یاپزشکان متعددویااشخاص دیگرتماس برقرار می کنید ، باید در تصمیم خود,برای عمل جراحی زیبایی,بطورکلی,تجدید نظر کنید.

3- براساس مستندات علمی,افراد زیر کاندید مناسبی برای اعمال جراحی زیبایی نیستند:

افراد با حداقل بدشکلی و حداکثر درگیری ذهنی پیرامون آن.
انتظارات غیرواقع بینانه از تغییر وضعیت زندگی در ارتباط با انجام عمل جراحی زیبائی.
افراد با انگیزه های مبهم ، مغشوش و سرگردان برای اعمال جراحی زیبایی.
سابقه ای ازعدم بهبودی یا رهائی ازغمگینی ، اندوه, اضطراب و باقیماندن در همان شرایط در موقعیت های بحرانی.
وجود روحیه عیب جوئی ومقصردانستن اطرافیان دربحرانها و احساس درماندگی در زندگی شخصی.
روحیه دشمنی،انتقادی،گرایشات عیب جوئی و فیگورهای خودخواهانه.
تاریخچه ای از ملاقات با پزشکان متعدد و عدم رضایتمندی از آنان.
وجودتناقض آشکار درایده آل های بیمار بادیدگاه های زیبائی شناسی پزشک .
نشانه های کلینیکی از ناپایداری های روحی و روانی قبلی و فعلی.
ارائه شرح حال نادرست از سابقه بیماری ووجود نشانه هایی از فریب و نیرنگ در مراحل آماده سازی برای عمل جراحی.
بیمارانیکه تقاضای ضمانت یا تعهداز پزشک خود می نمایند.
تنفر ناگهانی از بینی و یا سایر اجزای صورت بخصوص در افراد میانسال و مسن.

4- زیبائی,هرگز مطلق نیست،

انتظار زیبائی مطلق وآرمان گرایانه پس از انجام مداخلات زیبائی اعم از جراحی یا غیرجراحی را نداشته باشید.زیبایی,پس ازاعمال جراحی یا مداخلات غیر جراحی, نسبی بوده واین نسبیت به راحتی قابل دستیابی است.

5-دراعمال جراحی و پروسیچرهای زیباسازی صورت,تمرکز جراح, بر رفع ناهماهنگی ها ومشکلات ساختاری صورت,باحفظ حداکثری عملکرد اعضا ,بدون دستکاری یا مداخله غیر ضروری است.اصلاح ناهماهنگی ها و ایرادات ملموس وآشکار در چهره براساس اصول زیبائی شناسی بهترین نتیجه,درزمینه زیبایی وعملکردی را بدنبال خواهد داشت.

6- درخواست های خود در زمینه مداخلات جراحی وغیرجراحی در زیبائی صورت را بصورت واقع بینانه ، منطقی و با توجه به هماهنگی مجموعه اجزای تشکیل دهنده صورت خود ارائه دهید و از پزشک خود که در زمینه استانداردهای زیبائی شناختی و آنالیز اجزای صورت اطلاعات کافی دراختیار دارد,در این زمینه راهنمائی و کمک بگیرید.

7- بینی و یا صورت شما,پس ازعمل جراحی زیبایی, هرگز مشابه بینی یا صورت فرد یاافراد دیگری نخواهد شد، چون دوبینی و صورت مشابه و یا دو تکنیک جراحی مشابه در افراد مختلف,درهیچکدام از مکاتب زیبایی شناسی دنیا, وجود ندارد.

8- خصوصیات شخصیتی خود را بررسی کرده  و خوب بشناسید،

ممکن است شما بسیار سختگیر ، نکته سنج، حساس و یا زود رنج باشید,اعتماد به نفس پائینی داشته باشید ، مضطرب و یا شکننده بوده و به همین دلایل تاثیر پذیرتر و در نتیجه آسیب پذیرتر از سایرین,در مواجهه با قضاوت های اجتماعی معمول,توسط دوستان,آشنایان وبستگان خود باشید، هرکدام از این ویژگیها فرآیند درمان شما را پس از جراحی,بشدت,تحت تأثیر قرار خواهد داد.

9- انتظارات خود را پس از تعدیل,متناسب با ویژگیهای شخصیتی منحصر به فرد خود,تنظیم و به پزشک خود ارائه دهید.لازم است خصوصیاتی مشابه را نیزدر پزشک خود جستجو و شناسائی کنید. جمع بندی این اطلاعات برای شما قبل از عمل یا هر اقدام زیبائی دیگر اطمینان خاطر همراه با اعتماد و پس از عمل جراحی نیز پذیرش بهتر تغییرات اعمال شده ونتیجه جراحی را بدنبال خواهد داشت.

10- عوارض احتمالی و غیراحتمالی اعمال جراحی ومداخلات درمانی را مطالعه کرده و آگاهانه بپذیرید،

بخاطر داشته باشید در بهترین استانداردهای بین المللی هم ,بروز برخی عوارض داروئی ، پزشکی و جراحی ازقبیل احتمال پارگی وسوراخ شدن تیغه میانی بینی غیر قابل پیش بینی است.گرفتگی بینی,سرفه,عطسه,آبریزش بینی ومشکلات تنفسی ناشی ازآن ازجمله خرخرشبانه درزمینه بیماری های آلرزیک درمان قطعی نداشته وعمل جراحی بینی دراصلاح ودرمان آن نقشی ندارد وممکن است بیمار برای بهبودی نسبی آن بعدازعمل هم نیاز به درمان داروئی متناوب داشته باشد.

11- دراعمال جراحی زیبائی,رسیدن به نتیجه آرمانی و مورد رضایت طرفین بطور کامل امکانپذیر نیست,

نتیجه عمل جراحی به فاکتورهای مختلفی از جمله پوست وسن بیمار ، سوابق پزشکی وداروئی وی,اختلاف سلیقه ,خصوصیات فردی وشخصیتی متفاوت و… دارد که در هرجامعه ای بسیارگوناگون و متنوع است. بنابراین نتیجه عمل جراحی هربیمار, نه قابل مقایسه باافراد دیگر خواهد بود و نه قابل تعمیم به سایرین.درآسیب شناسی نارضایتی های بعدازعمل, دو نکته برجسته تراز سایر نکات جلب توجه میکند:
الف:معرفی یا درنظرداشتن بیمار دیگربعنوان الگوونمونه برای بینی خود وپردازش تصویری اشتباه وخیالی از نتیجه عمل جراحی,که موجب تمرکز بیش ازحد به این موضوع گردیده و دامنه رضایمندی ازنتیجه عمل جراحی زیبایی را برای بیمار وپزشک به شدت محدودوتحت تاثیر قرا رخواهدداد.
ب:مقایسه خود باسایرین,تنش های ناشی از قضاوت های نادرست اطرافیان وتعجیل در بدست آوردن بهترین نتیجه در کوتاه ترین زمان ممکن اغلب موجب بروز اختلالات تطابقی در برخوردبا شرایط جدیدگردیده وممکن است منجربه افسردگی زودهنگام گردد.

12- چنانچه از افرادی هستید که استانداردهای بالایی برای زیبائی خود قائلند

و بصورت وسواس گونه با مشکلات ریز,جزئی و نامحسوس درگیر هستند,باید به خاطر داشته باشید ممکن است نتیجه عمل جراحی,روحیه انتقادی شمارا تشدید کرده ونتیجه عمل جراحی زیبایی,حتی در بهترین شرایط هم رضایت کامل شماراتامین نکند.

13-غیرقرینگی ها درصورت,همانگونه که قبل از جراحی ممکن است وجود داشته باشد بعداز عمل جراحی هم قابل پیش بینی است.حداکثر تلاش جراح رفع اینگونه غیرقرینگی هاست که ممکن است بطور کامل قابل اصلاح نباشد.مطابق با استاندارد های جهانی,غیر قرینگی در سوراخ های بینی,درحد 2-1میلیمتر قابل قبول واین غیر قرینگی ها متناسب با شکل گونه ها در طرفین,موقعیت چانه,ردیف بودن دندانها,فرم لبهاوسایر اجزای صورت که درحین عمل جراحی زیبایی بینی,دست نخورده باقی میمانند,ممکن است وجود داشته باشند.
14-به منظور بررسی وجلوگیری از هرگونه آرمانگرایی افراط گونه ودیدگاههای ایده آلیستی,در افراد با استانداردهای بالا ویا شخصیت های وسواسی جبری یانارسیستیک ودرگیری زیادبا جزییات معمول و مبهم ,متناسب با سوابق قبلی ممکن است مشاوره با روان پزشک قبل یابعداز جراحی,بعنوان بخشی ازپیگیریهای قبل و بعداز عمل جراحی زیبایی بینی بصورت موردی, در نظر گرفته شود.

15-کاهش تورم,ادامه تغییرات وشکل گیری کامل,پس از تمامی مداخلات جراحی زیبایی حداقل یکسال ونیم طول خواهد کشید,بنابراین باید شکیبابوده و منتظر نتیجه عمل جراحی خود در بلند مدت باشید,همچنین بخاطر داشته باشید هرگونه مداخله مجدد,در صورت لزوم یابنابه درخواست بیمار برای عمل جراحی مجدد,تاقبل ازگذشتن یکسال ونیم از عمل جراحی اول امکانپذیر نخواهد بود.

16-استفاده صحیح ازآینه جهت خودارزیابی تغییرات اعمال شده در بینی وصورت درشکل گیری قضاوت درست یا نادرست بیمار از عمل جراحی خود بسیار موثر است.آینه مورد استفاده باید تخت بوده وفاصله مناسب جهت دیدن صورت وبینی خوددرآینه حداقل 60-50سانتی متر است.فواصل کمترازاین بدلیل تمرکز غیرعادی روی بینی به تنهایی وبدون درنظرگرفتن کل صورت,ممکن است تصویری غیرواقعی ایجادکرده وموجب بزرگنمایی ایرادات جزیی یاقابل اغماض وتشدید نگرانی بیمار گردد.

17-اظهارنظرهای عجولانه,غیرکارشناسی وغیرفنی وبعضا مغرضانه,بانشانه وهدفگیری نقاط ضعف بیمار,توسط اطرافیان,دوستان,نزدیکان وسایرین ممکن است موجب ایجاد فیدبک های منفی وحساس شدن بیمار در نخستین رویارویی باشرایط جدید گردند.بدیهی است بیمار بیشتر ازهرزمان دیگری,پس ازعمل جراحی خود,نیاز به حمایت وتقویت مثبت داردومراقبین بیمار باید توجه به این اصل مهم رااولویت اول خود قرار دهند.

18-عمل جراحی زیبایی بینی,درهیچکدام از مکاتب زیبایی شناسی دنیا ضمانت یا گارانتی نمیشود,بنابراین انجام جراحی مجدد در صورت لزوم ویا درخواست بیمار,مستلزم پرداخت هزینه است وممکن است این هزینه,نسبت به عمل اول,متناسب با درخواست ویامشکل بیمار,بیشتر باشد.

19-نتیجه عمل جراحی زیبایی بینی در جزییات,برای جراح وبیمار قابل پیش بینی نخواهدبود وایرادات جزیی وغیرقابل پیش بینی,همانند سایر اعمال جراحی مرسوم,بخشی از احتمالات ممکن ویا عوارض درمان محسوب میگردد که بیمار آگاهانه,قبل از عمل جراحی, آن راپذیرفته است.

20-به منظوربهره مندی بیماران عزیز برای دریافت هرگونه اطلاعات مورد نیاز درمورد جراحی زیبایی خود,مشاوره به مدت 15 دقیقه رایگان بوده لیکن ویزیت های بعداز عمل مطابق با تعرفه های موجود از بیماران دریافت خواهد شد.

21-لازمه رسیدن به یک نتیجه قابل قبول در جراحی شما,تامل دقیق در تمامی بندهای این دستورالعمل بوده وما نیز با تمام وجود پس از اطمینان از آگاهی کامل شما,خودرا ملزم ومتعهد رسیدن به ایده های قبل از عمل شما میدانیم واز هیچ کوششی برای تامین بهترین شرایط ممکن دریغ نخواهیم کرد.

22-ما اعتماد شمارا ارج می نهیم وبسیار مهم تلقی میکنیم وآن را بهترین وبالاترین سرمایه برای خود میدانیم.به دوستی با شما میبالیم وبهترین ها را در لحظه لحظه زندگی برای شما آرزومندیم.

گردآوری,تنظیم وویرایش:

دکترعلی نریمانی,جراح زیبائی بینی وصورت

متخصص گوش,حلق ,بینی وجراح سروگردن

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست