سخنی با بیماران عزیز

 سخنی با بیماران به شما که بصورت آگاهانه و با دلایل کاملاً منطقی,تصمیم به مداخله جراحی یا غیرجراحی جهت جوانسازی وزیباسازی صورت خود کرده اید ، خوش آمد می گوئیم،خوشحال…

FESS (جراحی آندوسکوپیک بینی و سینوس های پارانازال)

مراقبت های بعداز عمل جراحی اندوسکوپیک بینی وسینوسهای پارا نازال(FESS) لطفاً نکات زیر را به دقت مطالعه کرده وبه آنها خوب توجه کنید . موفقیت جراحی شما بستگی به مراقبت…
فهرست